Terapia Grupowa DDA/DDD

Jest to podejście terapeutyczne skierowane do osób, które dorastały w rodzinach, gdzie różne rodzaje dysfunkcji takie jak alkoholizm uniemożliwiały sprawowanie należytej funkcji opiekuńczej. Psychoterapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz dla osób z syndromem DDD (Dorosłe Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin) skupia się na rozpoznawaniu i przetwarzaniu doświadczeń z dzieciństwa, które wpływają na obecne życie uczestników. Terapia dla dorosłych dzieci alkoholików to m.in. wypracowanie świadomości, w jaki sposób nawiązać zdrowe relacje.

Syndrom DDD/DDA – co to jest?

Syndrom DDD oraz DDA odnosi się do wzorców psychologicznych i emocjonalnych, które mogą rozwijać się u osób wychowujących się w rodzinach, gdzie występują różnego rodzaju dysfunkcje, takie jak alkoholizm, przewlekłe choroby czy długotrwała żałoba. Osoby dotknięte tym syndromem mogą doświadczać problemów związanych z budowaniem zdrowych relacji, zarządzaniem emocjami czy funkcjonowaniem w życiu codziennym, mogą mieć także tendencje do przeżywania epizodów depresyjnych.

Jakich problemów mogą doświadczać osoby z syndromem DDD/DDA?

Terapia DDA, prowadzona przez nas w Warszawie ma na celu pomoc osobom, które napotykają różne trudności w życiu dorosłych wynikające z doświadczeń z dzieciństwa. Wielu może borykać się z trudnościami w związkach, napotykając na wzorce zachowań, które zostały ukształtowane w ich rodzinach. Problemy te mogą również manifestować się w miejscu pracy, gdzie trudności z komunikacją i budowaniem zdrowych relacji zawodowych mogą powodować konflikty i nieporozumienia. Charakterystyczne dla tego syndromu jest również nieadekwatne odczuwanie emocji — mogą one być albo zbyt słabo odczuwane, co utrudnia pełne doświadczanie i wyrażanie uczuć, albo zbyt intensywne, co przekłada się na nadmierną emocjonalną reaktywność.

Terapia dla dorosłych dzieci alkoholików ma na celu zidentyfikowanie i przetworzenie wzorców wyniesionych z domu rodzinnego, które negatywnie wpływają na obecne funkcjonowanie.

Jak wygląda terapia dla dorosłych dzieci alkoholików?

Uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z nawracającymi problemami, a także jak budować zdrowe relacje z innymi. Spotkania oferują również możliwość poznania osób, które zmagały się z podobnymi trudnościami oraz wysłuchania ich historii, co sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty i zrozumienia. Psychoterapia dla osób z syndromem DDA oraz DDD pozwala również pomówić o swoich problemach i wysłuchać feedbacku osób "z zewnątrz".

Psychoterapia DDA/DDD w Warszawie

Spotkanie w grupie umożliwia stworzenie bezpiecznego wycinka społeczeństwa, w którym każdy będzie czuł się komfortowo i będzie mógł być sobą. Na psychoterapii osoby z syndromem DDA/DDD mogą poćwiczyć relacje z innymi oraz przyjrzeć się swoim schematom działania, zobaczyć, jak wyglądają w oczach innych. W takim środowisku uczestnicy mogą swobodnie wyrażać swoje myśli i emocje bez obawy o osądzanie.

Dołączenie do grupy terapeutycznej może być pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia i przetworzenia doświadczeń z dzieciństwa, co może prowadzić do lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego.

a group of people holding hands on top of a tree
a group of people holding hands on top of a tree